Bộ đấu nối rẽ nhánh Bosch LBB4115/00

Tạo điểm đấu rẽ chống đoản mạch trên hệ thống cáp đường trục
Cho phép kết nối tối đa 5 bảng bộ chọn kênh hoặc một bộ micro trên mặt bàn
Bao gồm kẹp hãm cáp và lỗ gắn để dễ dàng cố định vào sàn hoặc tường
Cáp đầu cuối dài 2 mét

Bộ đấu nối rẽ nhánh Bosch LBB4115 00

➤ Tạo điểm đấu rẽ chống đoản mạch trên hệ thống cáp đường trục
➤ Cho phép kết nối tối đa 5 bảng bộ chọn kênh hoặc một bộ micro trên mặt bàn
➤ Bao gồm kẹp hãm cáp và lỗ gắn để dễ dàng cố định vào sàn hoặc tường
➤ Cáp đầu cuối dài 2 mét

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Bộ đấu nối rẽ nhánh Bosch LBB4115 00

Bộ đấu nối rẽ nhánh Bosch LBB4115/00

Tạo điểm đấu rẽ chống đoản mạch trên hệ thống cáp đường trục Cho phép kết nối tối đa 5 bảng bộ chọn kênh hoặc một bộ micro trên mặt bàn Bao gồm kẹp hãm cáp và lỗ gắn để dễ dàng cố định vào sàn hoặc tường Cáp đầu cuối dài 2 mét