Bộ chuyển đổi kết nối bằng gốm LBC1256/00

Bộ chuyển đổi kết nối khẩn cấp
Đầu nối gốm 3 cực vít
Cầu chì nhiệt gắn sẵn
Bộ 100 chiếc

7.050.000

“Bộ chuyển đổi kết nối khẩn cấp
Đầu nối gốm 3 cực vít
Cầu chì nhiệt gắn sẵn
Bộ 100 chiếc”

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Bộ chuyển đổi kết nối bằng gốm LBC1256/00

Bộ chuyển đổi kết nối khẩn cấp Đầu nối gốm 3 cực vít Cầu chì nhiệt gắn sẵn Bộ 100 chiếc