Bộ chia quang Bosch PRS-NSP

Cho phép 2 thiết bị kết nối
Hỗ trợ kết nối mạng dự phòng trên vòng lặp chính
Có thể cấp nguồn từ nguồn cung cấp bên ngoài vào mạng
Các chỉ báo cho trạng thái nguồn và lỗi

Cho phép 2 thiết bị kết nối
Hỗ trợ kết nối mạng dự phòng trên vòng lặp chính
Có thể cấp nguồn từ nguồn cung cấp bên ngoài vào mạng
Các chỉ báo cho trạng thái nguồn và lỗi

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Bộ chia quang Bosch PRS-NSP

Cho phép 2 thiết bị kết nối Hỗ trợ kết nối mạng dự phòng trên vòng lặp chính Có thể cấp nguồn từ nguồn cung cấp bên ngoài vào mạng Các chỉ báo cho trạng thái nguồn và lỗi