Bộ cấp nguồn mở rộng hệ thống CCSD-EXU

Mở rộng hộp micro thảo luận cho hệ thống lên tới 245 thiết bị
Dễ dàng kết nối với hệ thống sử dụng giắc kết nối 6 chân
Tích hợp bộ chia tín hiệu cho phép lắp đặt ở bất kỳ điểm nào của hệ thống, bao gồm cả tín hiệu của các bộ mở rộng tiếp theo
Một đường trục chính và hai đường mở rộng cho việc kết nối an toàn
Phù hợp cho gắn tủ rack 19″ và có ngoại hình tương đồng với bộ điều khiển trung tâm

Bộ cấp nguồn mở rộng hệ thống CCSD EXU

➤ Mở rộng hộp micro thảo luận cho hệ thống lên tới 245 thiết bị
➤ Dễ dàng kết nối với hệ thống sử dụng giắc kết nối 6 chân
➤ Tích hợp bộ chia tín hiệu cho phép lắp đặt ở bất kỳ điểm nào của hệ thống, bao gồm cả tín hiệu của các bộ mở rộng tiếp theo
➤ Một đường trục chính và hai đường mở rộng cho việc kết nối an toàn
➤ Phù hợp cho gắn tủ rack 19″ và có ngoại hình tương đồng với bộ điều khiển trung tâm

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Bộ cấp nguồn mở rộng hệ thống CCSD EXU

Bộ cấp nguồn mở rộng hệ thống CCSD-EXU

Mở rộng hộp micro thảo luận cho hệ thống lên tới 245 thiết bị Dễ dàng kết nối với hệ thống sử dụng giắc kết nối 6 chân Tích hợp bộ chia tín hiệu cho phép lắp đặt ở bất kỳ điểm nào của hệ thống, bao gồm cả tín hiệu của các bộ mở rộng tiếp theo Một đường trục chính và hai đường mở rộng cho việc kết nối an toàn Phù hợp cho gắn tủ rack 19" và có ngoại hình tương đồng với bộ điều khiển trung tâm