Bộ cấp nguồn DCNM-PS2

Không cần cầu hình mạng
Tương thích với chuẩn Ethernet (IEEE802.3) và OMNEO
Hỗ trợ kết nối loop ‑ thông qua cáp dự phòng
Chế độ chờ thân thiện với môi trường

Bộ cấp nguồn DCNM PS2

➤ Không cần cầu hình mạng
➤ Tương thích với chuẩn Ethernet (IEEE802.3) và OMNEO
➤ Hỗ trợ kết nối loop ‑ thông qua cáp dự phòng
➤ Chế độ chờ thân thiện với môi trường

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Bộ cấp nguồn DCNM-PS2

Không cần cầu hình mạng Tương thích với chuẩn Ethernet (IEEE802.3) và OMNEO Hỗ trợ kết nối loop ‑ thông qua cáp dự phòng Chế độ chờ thân thiện với môi trường