Bảng lựa chọn ngôn ngữ âm bàn Bosch DCN-FCS

Thiết kế lịch sự, sang trọng (IF award)
Tự động chuyển đổi với kênh phiên dịch có sẵn
Tích hợp tính năng “im lặng”
Không có tiếng đầu ra nếu không kết nối tai nghe
Có thể lắp đặt trên mặt bàn hoặc trên tay vịn của ghế ngồi

Bảng lựa chọn ngôn ngữ âm bàn Bosch DCN FCS

➤ Thiết kế lịch sự, sang trọng (IF award)
➤ Tự động chuyển đổi với kênh phiên dịch có sẵn
➤ Tích hợp tính năng “im lặng”
➤ Không có tiếng đầu ra nếu không kết nối tai nghe
➤ Có thể lắp đặt trên mặt bàn hoặc trên tay vịn của ghế ngồi

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Bảng lựa chọn ngôn ngữ âm bàn Bosch DCN FCS

Bảng lựa chọn ngôn ngữ âm bàn Bosch DCN-FCS

Thiết kế lịch sự, sang trọng (IF award) Tự động chuyển đổi với kênh phiên dịch có sẵn Tích hợp tính năng "im lặng" Không có tiếng đầu ra nếu không kết nối tai nghe Có thể lắp đặt trên mặt bàn hoặc trên tay vịn của ghế ngồi