Bảng giám sát cuối tuyến Bosch PVA-1WEOL

Tương thích 100 V, 70 V, 50 V
Bảng mạch được cấp nguồn qua đường dây loa (pilot toneMột đường loa duy nhất có thể có nhiều mô-đun
Hỗ trợ lên tới 60 mô-đun có thể kết nối tới 1 kênh ra của âm ly
Đáp ứng tiêu chuẩn EN 54-16

Tương thích 100 V, 70 V, 50 V
Bảng mạch được cấp nguồn qua đường dây loa (pilot toneMột đường loa duy nhất có thể có nhiều mô-đun
Hỗ trợ lên tới 60 mô-đun có thể kết nối tới 1 kênh ra của âm ly
Đáp ứng tiêu chuẩn EN 54-16

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Bảng giám sát cuối tuyến Bosch PVA-1WEOL

Tương thích 100 V, 70 V, 50 V Bảng mạch được cấp nguồn qua đường dây loa (pilot toneMột đường loa duy nhất có thể có nhiều mô-đun Hỗ trợ lên tới 60 mô-đun có thể kết nối tới 1 kênh ra của âm ly Đáp ứng tiêu chuẩn EN 54-16