Bảng giám sát cuối tuyến Bosch PLN-1EOL

Phát hiện âm thử nghiệm trên các đường loa 100 V
Điện áp 200 V 1 A và đèn LED chỉ thị báo tín hiệu
Đấu nối chuỗi cho phép giám sát nhiều vùng hoặc 1 vùng loa
Phù hợp với giá gắn tích hợp trên một số loa Bosch được chọn
Đáp ứng tiêu chuẩn EN 54-16

Phát hiện âm thử nghiệm trên các đường loa 100 V
Điện áp 200 V 1 A và đèn LED chỉ thị báo tín hiệu
Đấu nối chuỗi cho phép giám sát nhiều vùng hoặc 1 vùng loa
Phù hợp với giá gắn tích hợp trên một số loa Bosch được chọn
Đáp ứng tiêu chuẩn EN 54-16

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Bảng giám sát cuối tuyến Bosch PLN-1EOL

Phát hiện âm thử nghiệm trên các đường loa 100 V Điện áp 200 V 1 A và đèn LED chỉ thị báo tín hiệu Đấu nối chuỗi cho phép giám sát nhiều vùng hoặc 1 vùng loa Phù hợp với giá gắn tích hợp trên một số loa Bosch được chọn Đáp ứng tiêu chuẩn EN 54-16