Bảng điều khiển gắn tường Bosch PLE-WP3S2Z-EU

Sử dụng cho toàn bộ dòng Plena Easyline (PLE) mixer-amplifiers
Lựa chọn từ xa 3 đường nhạc đầu vào
Điều khiển lựa chọn zone từ xa
Đấu nối kiểu chuỗi
nguồn cấp qua Plena system

2.410.000

Sử dụng cho toàn bộ dòng Plena Easyline (PLE) mixer-amplifiers
Lựa chọn từ xa 3 đường nhạc đầu vào
Điều khiển lựa chọn zone từ xa
Đấu nối kiểu chuỗi
nguồn cấp qua Plena system

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Bảng điều khiển gắn tường Bosch PLE-WP3S2Z-EU

Sử dụng cho toàn bộ dòng Plena Easyline (PLE) mixer-amplifiers Lựa chọn từ xa 3 đường nhạc đầu vào Điều khiển lựa chọn zone từ xa Đấu nối kiểu chuỗi nguồn cấp qua Plena system