Bảng điều khiển báo động từ xa Bosch LBB1995/00

Điều khiển hệ thống Plena Voice Alarm System từ xa
Đáp ứng tiêu chuẩn EN 54‑16
Đường vào microphone khẩn cấp
Hiển thị trạng thái EMG và lỗi
Tích hợp loa kiểm âm cho cuộc gọi

17.660.000

Điều khiển hệ thống Plena Voice Alarm System từ xa
Đáp ứng tiêu chuẩn EN 54‑16
Đường vào microphone khẩn cấp
Hiển thị trạng thái EMG và lỗi
Tích hợp loa kiểm âm cho cuộc gọi

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Bảng điều khiển báo động từ xa Bosch LBB1995/00

Điều khiển hệ thống Plena Voice Alarm System từ xa Đáp ứng tiêu chuẩn EN 54‑16 Đường vào microphone khẩn cấp Hiển thị trạng thái EMG và lỗi Tích hợp loa kiểm âm cho cuộc gọi