Bảng điều khiển âm lượng gắn tường Bosch PLM-WCP

Cảm ứng điện dung
Lựa chọn nguồn tín hiệu
Điều khiển âm lượng
Cấp nguồn từ PLM‑8M8
kết nối vòng lặp cho bàn gọi và bản điều khiển gắn tường

7.860.000

Cảm ứng điện dung
Lựa chọn nguồn tín hiệu
Điều khiển âm lượng
Cấp nguồn từ PLM‑8M8
kết nối vòng lặp cho bàn gọi và bản điều khiển gắn tường

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Bảng điều khiển âm lượng gắn tường Bosch PLM-WCP

Cảm ứng điện dung Lựa chọn nguồn tín hiệu Điều khiển âm lượng Cấp nguồn từ PLM‑8M8 kết nối vòng lặp cho bàn gọi và bản điều khiển gắn tường