Bảng biểu quyết âm bàn xác thực bằng thẻ Bosch DCN-FVCRD

Thiết kế lịch sự, sang trọng (IF award)
Xác thực đại biểu với thẻ ID
Mở rộng liên lạc với người điều hành cuộc họp
Đèn LED hiển thị có việc xác nhận bầu chọn

Bảng biểu quyết âm bàn xác thực bằng thẻ Bosch DCN FVCRD

➤ Thiết kế lịch sự, sang trọng (IF award)
➤ Xác thực đại biểu với thẻ ID
➤ Mở rộng liên lạc với người điều hành cuộc họp
➤ Đèn LED hiển thị có việc xác nhận bầu chọn

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Bảng biểu quyết âm bàn xác thực bằng thẻ Bosch DCN FVCRD

Bảng biểu quyết âm bàn xác thực bằng thẻ Bosch DCN-FVCRD

Thiết kế lịch sự, sang trọng (IF award) Xác thực đại biểu với thẻ ID Mở rộng liên lạc với người điều hành cuộc họp Đèn LED hiển thị có việc xác nhận bầu chọn