Bàn phím số cho bàn gọi Bosch PRS-CSNKP

Bàn phím số để chọn vùng và quyền truy cập của người dùng
Cung cấp dữ liệu và nguồn giao diện cho bàn gọi cơ sở
Có thể kết hợp với bàn phím bàn gọi thông thường
Màn hình hiển thị LCD cho người dùng
Thiết kế thẩm mỹ, công nghiệp

14.860.000

Bàn phím số để chọn vùng và quyền truy cập của người dùng
Cung cấp dữ liệu và nguồn giao diện cho bàn gọi cơ sở
Có thể kết hợp với bàn phím bàn gọi thông thường
Màn hình hiển thị LCD cho người dùng
Thiết kế thẩm mỹ, công nghiệp

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Bàn phím số cho bàn gọi Bosch PRS-CSNKP

Bàn phím số để chọn vùng và quyền truy cập của người dùng Cung cấp dữ liệu và nguồn giao diện cho bàn gọi cơ sở Có thể kết hợp với bàn phím bàn gọi thông thường Màn hình hiển thị LCD cho người dùng Thiết kế thẩm mỹ, công nghiệp