Bàn phím mở rộng cho bàn gọi Bosch PRA-CSE

Bàn phím mở rộng cho bàn gọi PRA-CSLD, PRA-CSLW
Mười hai nút với phản hồi xúc giác và chức năng có thể định cấu hình
Vòng sáng xung quanh mỗi nút để xác nhận lựa chọn
Chỉ báo trạng thái vùng đa màu cho các nút được cấu hình để chọn vùng
Bố cục nút công thái học với nắp trước có thể tháo rời để truy cập vào nhãn nút

Bàn phím mở rộng cho bàn gọi PRA-CSLD, PRA-CSLW
Mười hai nút với phản hồi xúc giác và chức năng có thể định cấu hình
Vòng sáng xung quanh mỗi nút để xác nhận lựa chọn
Chỉ báo trạng thái vùng đa màu cho các nút được cấu hình để chọn vùng
Bố cục nút công thái học với nắp trước có thể tháo rời để truy cập vào nhãn nút

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Bàn phím mở rộng cho bàn gọi Bosch PRA-CSE

Bàn phím mở rộng cho bàn gọi PRA-CSLD, PRA-CSLW Mười hai nút với phản hồi xúc giác và chức năng có thể định cấu hình Vòng sáng xung quanh mỗi nút để xác nhận lựa chọn Chỉ báo trạng thái vùng đa màu cho các nút được cấu hình để chọn vùng Bố cục nút công thái học với nắp trước có thể tháo rời để truy cập vào nhãn nút