Bàn phím mở rộng cho bàn gọi Bosch LBB4432/00

Tám phím có thể lập trình tùy ý
Cung cấp dữ liệu và nguồn giao diện cho bàn gọi cơ sở
Hỗ trợ tới 16 bàn phím kết nối tới 1 bàn gọi
Chỉ thị khởi tạo cho mỗi phím
Thiết kế thẩm mỹ, công nghiệp

8.000.000

Tám phím có thể lập trình tùy ý
Cung cấp dữ liệu và nguồn giao diện cho bàn gọi cơ sở
Hỗ trợ tới 16 bàn phím kết nối tới 1 bàn gọi
Chỉ thị khởi tạo cho mỗi phím
Thiết kế thẩm mỹ, công nghiệp

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Bàn phím mở rộng cho bàn gọi Bosch LBB4432/00

Tám phím có thể lập trình tùy ý Cung cấp dữ liệu và nguồn giao diện cho bàn gọi cơ sở Hỗ trợ tới 16 bàn phím kết nối tới 1 bàn gọi Chỉ thị khởi tạo cho mỗi phím Thiết kế thẩm mỹ, công nghiệp