Bàn phím mở rộng 7 vùng zone Bosch LBB1957/00

Bàn phím lựa chọn 7 vùng zone
Đèn LED hiển thị trạng thái cho việc lựa chọn zone
Hỗ trợ lên tới 8 bàn phím mở rộng cùng kết nối

5.080.000

Bàn phím lựa chọn 7 vùng zone
Đèn LED hiển thị trạng thái cho việc lựa chọn zone
Hỗ trợ lên tới 8 bàn phím mở rộng cùng kết nối

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Bàn phím mở rộng 7 vùng zone Bosch LBB1957/00

Bàn phím lựa chọn 7 vùng zone Đèn LED hiển thị trạng thái cho việc lựa chọn zone Hỗ trợ lên tới 8 bàn phím mở rộng cùng kết nối