Bàn phiên dịch đa ngôn ngữ DCNM-IDESKVID

Thiết kế trực quan, đơn giản, tiện dụng
Hỗ trợ lên tới 100 ngôn ngữ
Tương thích chuẩn ISO 2019
Đầu ra video HDMI hỗ trợ kết nối màn hình mở rộng

Bàn phiên dịch đa ngôn ngữ DCNM IDESKVID

➤ Thiết kế trực quan, đơn giản, tiện dụng
➤ Hỗ trợ lên tới 100 ngôn ngữ
➤ Tương thích chuẩn ISO 20109
➤ Đầu ra video HDMI hỗ trợ kết nối màn hình mở rộng

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Bàn phiên dịch đa ngôn ngữ DCNM IDESKVID

Bàn phiên dịch đa ngôn ngữ DCNM-IDESKVID

Thiết kế trực quan, đơn giản, tiện dụng Hỗ trợ lên tới 100 ngôn ngữ Tương thích chuẩn ISO 2019 Đầu ra video HDMI hỗ trợ kết nối màn hình mở rộng