Bàn gọi khẩn cấp Bosch PVA-15ECS

Bàn gọi thông báo với các phím tự do lập trình cho hệ thống PAVIRO
Tích hợp nút thông báo khẩn và khóa khẩn cấp
15 phím bấm có thể lập trình tùy chọn
Tùy chỉnh thông qua màn hình và phím tích hợp
Đáp ứng tiêu chuẩn EN 54-16 and ISO 7240-16

27.240.000

Bàn gọi thông báo với các phím tự do lập trình cho hệ thống PAVIRO
Tích hợp nút thông báo khẩn và khóa khẩn cấp
15 phím bấm có thể lập trình tùy chọn
Tùy chỉnh thông qua màn hình và phím tích hợp
Đáp ứng tiêu chuẩn EN 54-16 and ISO 7240-16

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Bàn gọi khẩn cấp Bosch PVA-15ECS

Bàn gọi thông báo với các phím tự do lập trình cho hệ thống PAVIRO Tích hợp nút thông báo khẩn và khóa khẩn cấp 15 phím bấm có thể lập trình tùy chọn Tùy chỉnh thông qua màn hình và phím tích hợp Đáp ứng tiêu chuẩn EN 54-16 and ISO 7240-16