Bàn gọi kèm màn hình LCD Bosch PRA-CSLD

Thiết kế để bàn với micro cổ ngỗng
Thiết kế cho lắp đặt trên bề mặt phẳng hoặc âm bàn
Màn hình cảm ứng điện dung đủ màu 4,3 ”
Giao diện người dùng trực quan cho việc sử dụng và tiếp nhận thông tin dễ dàng
Chỉ báo trạng thái và lỗi cho mục đích cảnh báo bằng giọng nói
Kết nối mạng OMNEO IP ‑ kép và Nguồn dự phòng qua Ethernet

Thiết kế để bàn với micro cổ ngỗng
Thiết kế cho lắp đặt trên bề mặt phẳng hoặc âm bàn
Màn hình cảm ứng điện dung đủ màu 4,3 ”
Giao diện người dùng trực quan cho việc sử dụng và tiếp nhận thông tin dễ dàng
Chỉ báo trạng thái và lỗi cho mục đích cảnh báo bằng giọng nói
Kết nối mạng OMNEO IP ‑ kép và Nguồn dự phòng qua Ethernet

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Bàn gọi kèm màn hình LCD Bosch PRA-CSLD

Thiết kế để bàn với micro cổ ngỗng Thiết kế cho lắp đặt trên bề mặt phẳng hoặc âm bàn Màn hình cảm ứng điện dung đủ màu 4,3 " Giao diện người dùng trực quan cho việc sử dụng và tiếp nhận thông tin dễ dàng Chỉ báo trạng thái và lỗi cho mục đích cảnh báo bằng giọng nói Kết nối mạng OMNEO IP ‑ kép và Nguồn dự phòng qua Ethernet