Bàn gọi cơ sở Bosch LBB4430/00

Mạng kết nối dự phòng
Đèn báo chỉ thị có nguồn
Chỉ dẫn trạng thái hoạt động/ lỗi
Chỉ thị Cho biết mức độ ưu tiên của các điểm đến cao hơn mức độ ưu tiên của thông báo đang chờ xử lý
Giám sát micro
Thiết kế thẩm mỹ, công nghiệp

16.000.000

Mạng kết nối dự phòng
Đèn báo chỉ thị có nguồn
Chỉ dẫn trạng thái hoạt động/ lỗi
Chỉ thị Cho biết mức độ ưu tiên của các điểm đến cao hơn mức độ ưu tiên của thông báo đang chờ xử lý
Giám sát micro
Thiết kế thẩm mỹ, công nghiệp

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Bàn gọi cơ sở Bosch LBB4430/00

Mạng kết nối dự phòng Đèn báo chỉ thị có nguồn Chỉ dẫn trạng thái hoạt động/ lỗi Chỉ thị Cho biết mức độ ưu tiên của các điểm đến cao hơn mức độ ưu tiên của thông báo đang chờ xử lý Giám sát micro Thiết kế thẩm mỹ, công nghiệp