Bàn gọi Bosch PVA-15CST

Bàn gọi thông báo với các phím tự do lập trình cho hệ thống PAVIRO
15 phím bấm có thể lập trình tùy chọn
Tùy chỉnh thông qua màn hình và phím tích hợp
Cung cấp nút ấn khẩn cấp và công tắc phím cho cài đặt
Đáp ứng tiêu chuẩn EN 54-16 and ISO 7240-16

18.480.000

Bàn gọi thông báo với các phím tự do lập trình cho hệ thống PAVIRO
15 phím bấm có thể lập trình tùy chọn
Tùy chỉnh thông qua màn hình và phím tích hợp
Cung cấp nút ấn khẩn cấp và công tắc phím cho cài đặt
Đáp ứng tiêu chuẩn EN 54-16 and ISO 7240-16

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Bàn gọi Bosch PVA-15CST

Bàn gọi thông báo với các phím tự do lập trình cho hệ thống PAVIRO 15 phím bấm có thể lập trình tùy chọn Tùy chỉnh thông qua màn hình và phím tích hợp Cung cấp nút ấn khẩn cấp và công tắc phím cho cài đặt Đáp ứng tiêu chuẩn EN 54-16 and ISO 7240-16