Bàn gọi all-call Bosch LBB1941/00

PTT-key để kích hoạt cho các cuộc gọi, phù hợp với LBB 1925/10
Micro định hướng condenser ở trên cần
Có thể lựa chọn độ lợi, lọc giọng nói, giới hạn cho việc nâng cao chất lượng âm thanh
Thiết kế đế kim loai cao cấp
Cáp đi kèm dài 5m và 1 đường kết nối vòng lặp

3.310.000

PTT-key để kích hoạt cho các cuộc gọi, phù hợp với LBB 1925/10
Micro định hướng condenser ở trên cần
Có thể lựa chọn độ lợi, lọc giọng nói, giới hạn cho việc nâng cao chất lượng âm thanh
Thiết kế đế kim loai cao cấp
Cáp đi kèm dài 5m và 1 đường kết nối vòng lặp

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Bàn gọi all-call Bosch LBB1941/00

PTT-key để kích hoạt cho các cuộc gọi, phù hợp với LBB 1925/10 Micro định hướng condenser ở trên cần Có thể lựa chọn độ lợi, lọc giọng nói, giới hạn cho việc nâng cao chất lượng âm thanh Thiết kế đế kim loai cao cấp Cáp đi kèm dài 5m và 1 đường kết nối vòng lặp