Bàn gọi 8 vùng zone Bosch PLM-8CS

Cảm ứng điện dung
Trương trình lựa chọn các zone
Thiết kế thẩm mỹ
Cấp nguồn từ PLM‑8M8
kết nối vòng lặp cho bàn gọi và bản điều khiển gắn tường

17.280.000

Cảm ứng điện dung
Trương trình lựa chọn các zone
Thiết kế thẩm mỹ
Cấp nguồn từ PLM‑8M8
kết nối vòng lặp cho bàn gọi và bản điều khiển gắn tường

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Bàn gọi 8 vùng zone Bosch PLM-8CS

Cảm ứng điện dung Trương trình lựa chọn các zone Thiết kế thẩm mỹ Cấp nguồn từ PLM‑8M8 kết nối vòng lặp cho bàn gọi và bản điều khiển gắn tường