Bàn gọi 6 vùng zone cho LBB1925/10 Bosch LBB1946/00

Bàn gọi 6 zone chất lượng cao cho LBB 1925/10
Micro định hướng condenser ở trên cần
6 phím lựa chọn zone với đèn led chỉ thị, và phím gọi ‘all‑call’
Phím lựa chọn 6 vùng zone, all-call, Nút bấm tạm thời (PTT) cho cuộc gọi
Cấu hình độ lợi, lọc giọng nói, giới hạn, nâng cao chất lượng tiếng đầu ra
Lựa chọn mức tín hiệu ưu tiên và chuông chú ý trước sau khi chọn
Đèn LED chỉ thị cho lựa chọn zone, hệ thống khởi tạo, trạng thái bàn gọi

5.120.000

Bàn gọi 6 zone chất lượng cao cho LBB 1925/10
Micro định hướng condenser ở trên cần
6 phím lựa chọn zone với đèn led chỉ thị, và phím gọi ‘all‑call’
Phím lựa chọn 6 vùng zone, all-call, Nút bấm tạm thời (PTT) cho cuộc gọi
Cấu hình độ lợi, lọc giọng nói, giới hạn, nâng cao chất lượng tiếng đầu ra
Lựa chọn mức tín hiệu ưu tiên và chuông chú ý trước sau khi chọn
Đèn LED chỉ thị cho lựa chọn zone, hệ thống khởi tạo, trạng thái bàn gọi

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Bàn gọi 6 vùng zone cho LBB1925/10 Bosch LBB1946/00

Bàn gọi 6 zone chất lượng cao cho LBB 1925/10 Micro định hướng condenser ở trên cần 6 phím lựa chọn zone với đèn led chỉ thị, và phím gọi ‘all‑call’ Phím lựa chọn 6 vùng zone, all-call, Nút bấm tạm thời (PTT) cho cuộc gọi Cấu hình độ lợi, lọc giọng nói, giới hạn, nâng cao chất lượng tiếng đầu ra Lựa chọn mức tín hiệu ưu tiên và chuông chú ý trước sau khi chọn Đèn LED chỉ thị cho lựa chọn zone, hệ thống khởi tạo, trạng thái bàn gọi