Bàn gọi 6 vùng zone Bosch LBB1956/00

Bàn gọi 6 vùng zone cho thệ thống the Plena Voice Alarm System
6 vùng zone lựa chọn qua phím, phím all-call và phím PTT cho cuộc gọi
Điều chỉnh mức gain, lọc giọng nói, giới hạn, nâng cao chất lượng tiếng đầu ra
Đèn LED hiển thị lựa chọn các zone, lỗi, trạng thái khẩn cấp
Phần mở rộng bàn gọi cung cấp thêm bảy phím vùng và nhóm vùng

7.180.000

Bàn gọi 6 vùng zone cho thệ thống the Plena Voice Alarm System
6 vùng zone lựa chọn qua phím, phím all-call và phím PTT cho cuộc gọi
Điều chỉnh mức gain, lọc giọng nói, giới hạn, nâng cao chất lượng tiếng đầu ra
Đèn LED hiển thị lựa chọn các zone, lỗi, trạng thái khẩn cấp
Phần mở rộng bàn gọi cung cấp thêm bảy phím vùng và nhóm vùng

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Bàn gọi 6 vùng zone Bosch LBB1956/00

Bàn gọi 6 vùng zone cho thệ thống the Plena Voice Alarm System 6 vùng zone lựa chọn qua phím, phím all-call và phím PTT cho cuộc gọi Điều chỉnh mức gain, lọc giọng nói, giới hạn, nâng cao chất lượng tiếng đầu ra Đèn LED hiển thị lựa chọn các zone, lỗi, trạng thái khẩn cấp Phần mở rộng bàn gọi cung cấp thêm bảy phím vùng và nhóm vùng