Bàn gọi 2 vùng zone Bosch PLE-2CE

Bàn gọi hai vùng thiết kế hiện đại cho dòng PLE
Mức tăng có thể lựa chọn
Bộ lọc và giới hạn giọng nói
Kiểm soát mức đầu ra
Tùy chọn lặp lại cho tối đa 8 bàn gọi
Chỉ báo LED để chọn vùng, bận và bật nguồn

Bàn gọi hai vùng thiết kế hiện đại cho dòng PLE
Mức tăng có thể lựa chọn
Bộ lọc và giới hạn giọng nói
Kiểm soát mức đầu ra
Tùy chọn lặp lại cho tối đa 8 bàn gọi
Chỉ báo LED để chọn vùng, bận và bật nguồn

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Bàn gọi 2 vùng zone Bosch PLE-2CE

Bàn gọi hai vùng thiết kế hiện đại cho dòng PLE Mức tăng có thể lựa chọn Bộ lọc và giới hạn giọng nói Kiểm soát mức đầu ra Tùy chọn lặp lại cho tối đa 8 bàn gọi Chỉ báo LED để chọn vùng, bận và bật nguồn