Amply khuếch đại 2x250W Bosch PVA-2P500

Công suất 2x500W (70/100 V output)
Tiêu thụ điện năng thấp ở chế độ chờ
Chất lượng âm thanh tuyệt vời, tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu cao
Đáp ứng tiêu chuẩn EN 54-16 and ISO 7240-16

51.480.000

Công suất 2x500W (70/100 V output)
Tiêu thụ điện năng thấp ở chế độ chờ
Chất lượng âm thanh tuyệt vời, tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu cao
Đáp ứng tiêu chuẩn EN 54-16 and ISO 7240-16

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Amply khuếch đại 2x250W Bosch PVA-2P500

Công suất 2x500W (70/100 V output) Tiêu thụ điện năng thấp ở chế độ chờ Chất lượng âm thanh tuyệt vời, tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu cao Đáp ứng tiêu chuẩn EN 54-16 and ISO 7240-16