Amply kèm trộn Bosch 60W PLE-1MA060-84

100 V và đầu vào Telelphone với ưu tiên & VOX
Chuông 2 âm báo
4 đầu vào micro/line, cộng với 3 đầu vào nguồn nhạc
Đầu ra chỉ tín hiệu thông báo, ghi đè âm lượng 3 dây
Đầu ra cho line out và music only

100 V và đầu vào Telelphone với ưu tiên & VOX
Chuông 2 âm báo
4 đầu vào micro/line, cộng với 3 đầu vào nguồn nhạc
Đầu ra chỉ tín hiệu thông báo, ghi đè âm lượng 3 dây
Đầu ra cho line out và music only

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Amply kèm trộn Bosch 60W PLE-1MA060-84

100 V và đầu vào Telelphone với ưu tiên & VOX Chuông 2 âm báo 4 đầu vào micro/line, cộng với 3 đầu vào nguồn nhạc Đầu ra chỉ tín hiệu thông báo, ghi đè âm lượng 3 dây Đầu ra cho line out và music only