Amply kèm trộn Bosch 4-zone, 240W PLE-4MA240-CN

Âm ly kèm trộn Class-D, không cần hệ thống làm mát
3 đầu vào mic,1 đường vào có thể chuyển sang line với chế độ ưu tiên
3 đường vào nhạc, bao gồm 1 đường 3.5mm
Đường vào 100V và Telephone
Đường ra 24V DC cho chế độ ghi đè âm lượng

17.760.000

Amply kèm trộn Class-D, không cần hệ thống làm mát
3 đầu vào mic,1 đường vào có thể chuyển sang line với chế độ ưu tiên
3 đường vào nhạc, bao gồm 1 đường 3.5mm
Đường vào 100V và Telephone
Đường ra 24V DC cho chế độ ghi đè âm lượng

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Amply kèm trộn Bosch 4-zone, 240W PLE-4MA240-CN

Âm ly kèm trộn Class-D, không cần hệ thống làm mát 3 đầu vào mic,1 đường vào có thể chuyển sang line với chế độ ưu tiên 3 đường vào nhạc, bao gồm 1 đường 3.5mm Đường vào 100V và Telephone Đường ra 24V DC cho chế độ ghi đè âm lượng