Amply kèm trộn Bosch 120W PLE-1ME120-EU

4 đầu vào mic/Line, 3 đường vào nhạc
Đầu ra cho thông báo, chế độ ghi đè âm lượng 3 dây
Đầu ra rộng (60, 120 and 240 Watts)
2 chuông báo

11.750.000

4 đầu vào mic/Line, 3 đường vào nhạc
Đầu ra cho thông báo, chế độ ghi đè âm lượng 3 dây
Đầu ra rộng (60, 120 and 240 Watts)
2 chuông báo

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Amply kèm trộn Bosch 120W PLE-1ME120-EU

4 đầu vào mic/Line, 3 đường vào nhạc Đầu ra cho thông báo, chế độ ghi đè âm lượng 3 dây Đầu ra rộng (60, 120 and 240 Watts) 2 chuông báo