Amply kèm trộn Bosch 120W PLE-1MA120-EU

4 đầu vào micro / Line, cộng với 3 đầu vào nhạc
Đầu vào 100 V và telephone có ưu tiên & VOX
Tín hiệu đầu ra chỉ có thông báo, chế độ ghi đè âm lượng 3 dây
Kích hoạt chế độ khẩn cấp bằng giọng nói
Phạm vi nguồn rộng (30, 60 và 120 Watts)
2 âm chuông báo
Điều khiển âm sắc trực quan dễ sử dụng độc đáo

9.300.000

4 đầu vào micro / Line, cộng với 3 đầu vào nhạc
Đầu vào 100 V và telephone có ưu tiên & VOX
Tín hiệu đầu ra chỉ có thông báo, chế độ ghi đè âm lượng 3 dây
Kích hoạt chế độ khẩn cấp bằng giọng nói
Phạm vi nguồn rộng (30, 60 và 120 Watts)
2 âm chuông báo
Điều khiển âm sắc trực quan dễ sử dụng độc đáo

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Amply kèm trộn Bosch 120W PLE-1MA120-EU

4 đầu vào micro / Line, cộng với 3 đầu vào nhạc Đầu vào 100 V và telephone có ưu tiên & VOX Tín hiệu đầu ra chỉ có thông báo, chế độ ghi đè âm lượng 3 dây Kích hoạt chế độ khẩn cấp bằng giọng nói Phạm vi nguồn rộng (30, 60 và 120 Watts) 2 âm chuông báo Điều khiển âm sắc trực quan dễ sử dụng độc đáo