Amply kèm trộn 2-zone Bosch 120W PLE-2MA120-EU

6 đầu vào mic/line, 3 đầu vào nhạc
Đầu vào 100V, telephone và một bàn gọi đầu vào với tín hiệu ưu tiên và VOX
2 zones và đầu ra chỉ có tín hiệu thống báo
Chế đội ghi đè khẩn cấp được kích hoạt bằng giọng nói
Công suất đầu ra cao 120W và 240W
Tích hợp 2 loại nhạc chuông báo (7 chuông báo với tùy chọn bàn gọi)
Đường ra riêng cho tín hiệu Line, và music
Nguồn dự phòng 24V và tích hợp bộ quản lý xạc Pin 24V
Tách riêng tiếng nhạc điều khiển cho micro và nguồn nhạc

14.420.000

6 đầu vào mic/line, 3 đầu vào nhạc
Đầu vào 100V, telephone và một bàn gọi đầu vào với tín hiệu ưu tiên và VOX
2 zones và đầu ra chỉ có tín hiệu thống báo
Chế đội ghi đè khẩn cấp được kích hoạt bằng giọng nói
Công suất đầu ra cao 120W và 240W
Tích hợp 2 loại nhạc chuông báo (7 chuông báo với tùy chọn bàn gọi)
Đường ra riêng cho tín hiệu Line, và music
Nguồn dự phòng 24V và tích hợp bộ quản lý xạc Pin 24V
Tách riêng tiếng nhạc điều khiển cho micro và nguồn nhạc

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Amply kèm trộn 2-zone Bosch 120W PLE-2MA120-EU

6 đầu vào mic/line, 3 đầu vào nhạc Đầu vào 100V, telephone và một bàn gọi đầu vào với tín hiệu ưu tiên và VOX 2 zones và đầu ra chỉ có tín hiệu thống báo Chế đội ghi đè khẩn cấp được kích hoạt bằng giọng nói Công suất đầu ra cao 120W và 240W Tích hợp 2 loại nhạc chuông báo (7 chuông báo với tùy chọn bàn gọi) Đường ra riêng cho tín hiệu Line, và music Nguồn dự phòng 24V và tích hợp bộ quản lý xạc Pin 24V Tách riêng tiếng nhạc điều khiển cho micro và nguồn nhạc