Amply công suất 1X480W Bosch LBB1938/30

Âm ly 1x480W cao 3U 19″
Đáp ứng tiêu chuẩn EN 54‑16
Tín hiệu đầu ra: 70 V / 100 V and 8 Ohm
Tín hiệu đầu vào song song với công tắc chuyển chế độ ưu tiên
Đường vào 100V cho chế độ slave

25.390.000

Amply 1x480W cao 3U 19″
Đáp ứng tiêu chuẩn EN 54‑16
Tín hiệu đầu ra: 70 V / 100 V and 8 Ohm
Tín hiệu đầu vào song song với công tắc chuyển chế độ ưu tiên
Đường vào 100V cho chế độ slave

 

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Amply công suất 1X480W Bosch LBB1938/30

Âm ly 1x480W cao 3U 19" Đáp ứng tiêu chuẩn EN 54‑16 Tín hiệu đầu ra: 70 V / 100 V and 8 Ohm Tín hiệu đầu vào song song với công tắc chuyển chế độ ưu tiên Đường vào 100V cho chế độ slave