Amply 8x60W Bosch LBB4428/00-EU

Đường ra âm thanh 1, 2, 4, 8 cho 100 / 70 / 50 V
Xử lý âm thanh, độ trễ cho từng kênh của âm ly
Giám sát âm ly và tự động chuyển mạch âm ly dự phòng
Giám sát đường dây loa và loa (chỉ LBB 4428/00)
8 đường vào điều khiển và 1, 2, 4, 8 đường ra điều khiển
Giám sát đường truyền điều khiển đầu vào
Tự động điều chỉnh âm lượng
Hai kênh âm thanh đầu vào
Kết nối mạng dự phòng

136.190.000

Đường ra âm thanh 1, 2, 4, 8 cho 100 / 70 / 50 V
Xử lý âm thanh, độ trễ cho từng kênh của Amply
Giám sát Amply và tự động chuyển mạch Amply dự phòng
Giám sát đường dây loa và loa (chỉ LBB 4428/00)
8 đường vào điều khiển và 1, 2, 4, 8 đường ra điều khiển
Giám sát đường truyền điều khiển đầu vào
Tự động điều chỉnh âm lượng
Hai kênh âm thanh đầu vào
Kết nối mạng dự phòng

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Amply 8x60W Bosch LBB4428/00-EU

Đường ra âm thanh 1, 2, 4, 8 cho 100 / 70 / 50 V Xử lý âm thanh, độ trễ cho từng kênh của âm ly Giám sát âm ly và tự động chuyển mạch âm ly dự phòng Giám sát đường dây loa và loa (chỉ LBB 4428/00) 8 đường vào điều khiển và 1, 2, 4, 8 đường ra điều khiển Giám sát đường truyền điều khiển đầu vào Tự động điều chỉnh âm lượng Hai kênh âm thanh đầu vào Kết nối mạng dự phòng