Amply 8 kênh 600W Bosch PRA-AD608

Phân vùng nguồn linh hoạt trên tất cả các kênh
Tiêu thụ điện năng thấp và mất nhiệt
Giám sát đầy đủ với khả năng tích hợp dự phòng lỗi
Xử lý tín hiệu kỹ thuật số trên mỗi kênh
điều khiển và kết nối âm thanh qua mạng OMNEO

Phân vùng nguồn linh hoạt trên tất cả các kênh
Tiêu thụ điện năng thấp và mất nhiệt
Giám sát đầy đủ với khả năng tích hợp dự phòng lỗi
Xử lý tín hiệu kỹ thuật số trên mỗi kênh
điều khiển và kết nối âm thanh qua mạng OMNEO

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Amply 8 kênh 600W Bosch PRA-AD608

Phân vùng nguồn linh hoạt trên tất cả các kênh Tiêu thụ điện năng thấp và mất nhiệt Giám sát đầy đủ với khả năng tích hợp dự phòng lỗi Xử lý tín hiệu kỹ thuật số trên mỗi kênh điều khiển và kết nối âm thanh qua mạng OMNEO