Amply 4 kênh 220W Bosch PLM-4P220

5 kênh, âm ly Class D
Đầu ra: 100V/70V/8Ω/4Ω
Tích hợp xử lý tín hiệu DSP, điều khiển qua PC hoặc ứng dụng IOS
Tính năng Amp link giúp dễ dàng kết nối với PLM-8M8
Chế độ tiết kiện năng lượng thân thiện với môi trường

62.680.000

5 kênh, Amply Class D
Đầu ra: 100V/70V/8Ω/4Ω
Tích hợp xử lý tín hiệu DSP, điều khiển qua PC hoặc ứng dụng IOS
Tính năng Amp link giúp dễ dàng kết nối với PLM-8M8
Chế độ tiết kiện năng lượng thân thiện với môi trường

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Amply 4 kênh 220W Bosch PLM-4P220

5 kênh, âm ly Class D Đầu ra: 100V/70V/8Ω/4Ω Tích hợp xử lý tín hiệu DSP, điều khiển qua PC hoặc ứng dụng IOS Tính năng Amp link giúp dễ dàng kết nối với PLM-8M8 Chế độ tiết kiện năng lượng thân thiện với môi trường