Amply 1x500W Bosch PRS-1B500-EU

Âm ly class-D hiệu suất cao
Tự chuyển chế độ nguồn cung cấp
Đường vào âm thanh nội tại
Chế độ hoạt động nguồn chính hoặc Pin
Tương thích chuẩn Giám sát

Amply class-D hiệu suất cao
Tự chuyển chế độ nguồn cung cấp
Đường vào âm thanh nội tại
Chế độ hoạt động nguồn chính hoặc Pin
Tương thích chuẩn Giám sát

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Amply 1x500W Bosch PRS-1B500-EU

Âm ly class-D hiệu suất cao Tự chuyển chế độ nguồn cung cấp Đường vào âm thanh nội tại Chế độ hoạt động nguồn chính hoặc Pin Tương thích chuẩn Giám sát